'Wat wij doen'

'Wat wij doen'

De Backup Structuur

Binnen elke partnerschool bestaat de structuur uit:

Directe ondersteuning voor leerlingen. Onderwijsprofessionals met verschillende expertises bieden directe individuele ondersteuning aan de leerlingen. Aangezien het algemene bewustzijn van leerproblemen en de strategieën om hier mee om te gaan nauwelijks aanwezig is, vindt een intensieve en doorlopende teamtraining plaats. Deze training is ten eerste gericht op het herkennen van het leerprobleem en de bijbehorende details. Daarnaast is er aandacht voor hoe je een leerling kunt ondersteunen in het vinden van manieren om zo effectief mogelijk met dit probleem om te gaan. Backup Uganda onderzoekt ook manieren om deze onderwijsondersteuning te combineren met aandacht voor mentale gezondheid, en trauma’s in het bijzonder.

Training voor docenten. Backup Uganda gelooft dat docenten de sleutel tot succes zijn als het gaat om ondersteuning voor leerlingen met leerproblemen. Daarom ontwikkelen wij een training voor docenten die gericht is op alle aspecten van leerproblemen. Deze training bestaat deels uit theoretische kennis, maar de nadruk ligt op praktische manieren om leerlingen te ondersteunen die deze problemen ervaren. Docenten leren hoe deze leerproblemen te herkennen, naar wie ze de betreffende leerlingen kunnen doorverwijzen, en hoe ze hun lessen zo kunnen aanpassen dat het ook hún leren mogelijk maakt.

Bewustzijn creëren. Voor leerlingen met leerproblemen is het essentieel dat hun ingewikkelde leerprocessen thuis ook worden ondersteund. Ouders kunnen hun kinderen stimuleren om de nieuwe leerstrategieën te oefenen en ze waar mogelijk helpen met extra oefenmateriaal. Maar, dit betekent wel dat ze moeten weten wat leerproblemen zijn en wat ze kunnen doen om hun kinderen te helpen. Ouders worden daarom op school uitgenodigd voor presentaties, discussies en brainstormsessies, waar ook informatief materiaal wordt uitgedeeld. Daarnaast betrekt Backup Uganda ze bij alle beslissingen die gemaakt worden wat betreft de ondersteuning voor hun kinderen. Ook zijn ze welkom om aanwezig te zijn bij de begeleidingssessies die Backup Uganda’s team hun kinderen aanbiedt.

Om deze holistische benadering mogelijk te maken, brengt Backup Uganda teamleden naar Nederland om ze te trainen in alle eerder genoemde aspecten. Als ambassadeurs van Backup’s benadering vertegenwoordigen zij de organisatie in Oeganda en trainen ze anderen om de benadering te gebruiken.

????????????????????

Onderzoek

Een bestaand concept in een andere context gebruiken, brengt risico’s met zich mee. (Noord-)Oeganda heeft haar eigen complexe geschiedenis en culturen. Daarom zullen Backup Uganda’s volledige projecten pas gestart worden als er een gedetailleerd beeld bestaat van waar deze projecten bij moeten aansluiten. In december 2014 is Backup Uganda een wetenschappelijk onderzoek gestart met dit doel. Het onderzoek is gericht op hoe alle partijen (leerlingen, ouders/verzorgers, docenten, schoolleiding, lokale autoriteiten) denken over ondersteuning die geboden kan worden voor leerlingen die leerproblemen ervaren. Hier horen ook hun ervaringen met verschillende soorten hulp tot nu toe bij. De resultaten van dit onderzoek worden gecombineerd met de ervaringen en resultaten na het eerste pilot project, lopend van mei – oktober 2016. Grondige evaluatie zal leiden tot het uiteindelijke ontwerp van Backup Uganda’s eerste volledige projecten.

Hier is een klein inkijkje in de resultaten tot nu toe! Op basis van interviews met onderwijsorganisaties, docenten, leerlingen, schoolleiding en onderwijsautoriteiten op districtsniveau, hebben wij geleerd dat:

  • Er in Noord-Oeganda maar 1 andere organisatie is die aandacht besteedt aan leerproblemen;
  • Docenten hun leerlingen graag meer individuele aandacht willen geven, maar niet weten hoe ze dit kunnen doen. Een belangrijke uitdaging is het grote aantal leerlingen in hun klassen;
  • Het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen leerproblemen en een lage kwaliteit van lesgeven.