'Ons doel'

'Ons doel'

Hoe het is

Op dit moment bestaan er grote verschillen qua kwaliteit op alle onderwijsniveaus in Oeganda. In het algemeen worden lessen gegeven die:

  • gericht zijn op de docent
  • gelijk zijn voor iedereen
  • plaatsvinden in overvolle klassen

Van leerlingen wordt verwacht dat ze binnen het systeem vallen. Is dat niet zo, dan wordt er weinig moeite gedaan om uit te zoeken waarom. Leerproblemen worden vaak geweten aan luiheid, de persoonlijkheid of een lage intelligentie van een leerling. Aandacht voor de individuele leerling die vastloopt is er nauwelijks, vooral omdat docenten zowel de vaardigheden als de tijd missen om dit te bieden. Het aantal leerlingen dat basis-, middelbaar en universitair onderwijs volgt blijft toenemen, maar dat betekent niet automatisch dat ze allemaal daadwerkelijk leren.

De meerderheid van de leerlingen in Oeganda leert onder ingewikkelde omstandigheden. Net als in ieder ander land zijn er leerlingen die leerproblemen ervaren die gediagnosticeerd kunnen worden, zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, en meer. Tel daar de druk van armoede en – in Noord-Oeganda – een pas beëindigde burgeroorlog bij op die 20 jaar heeft geduurd, en je kunt je voorstellen hoeveel redenen een leerling in deze regio kan hebben om vast te lopen op school.

Hoe het kan zijn

Backup Uganda gelooft dat individuele aandacht voor elke leerling, binnen en buiten het klaslokaal, de sleutel vormt om de huidige situatie achter te laten. Door leerlingen te ondersteunen bij het vinden van manieren om te kunnen omgaan met hun eigen uitdagingen op school, groeien ze in hun vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen. Het geeft ze het gevoel dat ze hun leven meer onder controle hebben. De leerproblemen die ze ervaren, weerhouden ze er niet langer van om al hun mogelijkheden te ontwikkelen. Het laat ze zien dat het goed is om vragen te stellen, dat je je niet hoeft te schamen om te laten zien dat je nog niet weet hoe iets moet. Bovendien overtuigt het ze er van dat ze een investering waard zijn, ook als dat meer tijd en werk kost.

Er valt niet alleen voor leerlingen iets te winnen met deze strategie. Docenten voelen zich sterker in hun vak als ze vaardigheden ontwikkelen om leerlingen met leerproblemen te herkennen en hun lessen hier op aan te passen. Ze kunnen hun leerlingen iets extra’s bieden, iets dat niet alleen betere cijfers oplevert, maar ook een mindset die leerlingen succesvoller kan maken in alle aspecten van het leven.

Onze dromen

Backup Uganda’s ultieme doel is om een structuur binnen scholen te creëren die aansluit bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, inclusief leerlingen met leerproblemen. Daarom hebben we een Backup structuur ontwikkeld die gemakkelijk gekopieerd kan worden naar verschillende scholen. Op dit moment testen wij deze structuur tijdens ons pilot project dat 5 maanden duurt. Lees hier meer over de Backup structuur.

Inspiratie

Backup Uganda is geïnspireerd door Backup Studiebegeleiding, een belangrijke factor die bijdraagt aan succesvolle schoolcarrières van middelbare scholieren in en om Zwolle. Van huiswerkbegeleiding tot huiswerkcontrole en van bijles tot examentraining, samen met elke leerling wordt bekeken welke ondersteuning nodig is voor het bereiken van de hoogst mogelijke resultaten met zo weinig mogelijk stress. Bij Backup bloeien leerlingen op tot zelfverzekerde individuen. Ze leren hoe ze effectief om kunnen gaan met hun eigen valkuilen binnen, en vaak ook buiten hun opleiding.

282259_295897193839152_2115750680_n