IMG_8389

Learning & evaluation: een inkijkje

Tijd om je een inkijkje te geven in onze zogenaamde ‘learning & evaluation meetings’ die we na elke schoolperiode doen! Het einde van een periode is voor ons en voor de leraren een goed moment om weer eens met elkaar om tafel te gaan en de voortgang van onze samenwerking te bespreken. Na de eerste periode kon dit alleen nog met de leraren van Gulu PTC Demonstration School, maar in augustus kwamen daar de leraren van Highland Primary School ook bij! Tijdens de lesperiodes is het niet zo makkelijk om alle leraren op één plek te krijgen, dus grepen we onze kans tijdens de vakantie.

Deze ‘learning & evaluation meetings’ hebben drie belangrijke onderdelen: feedback van ons team, feedback van de leraren, en een extra trainingsmoment over iets dat uit deze feedback voortkomt. Zo vertelden wij bijvoorbeeld dat we steeds meer leraren hun best zien doen om vragen van leerlingen te stimuleren en uit te vinden waar een leerling precies op vastloopt. Daar voegden we aan toe dat we graag zouden zien dat er een duidelijker plan gemaakt en uitgevoerd wordt voor deze specifieke leerlingen. Op hun beurt gaven de leraren bijvoorbeeld aan dat ze graag onze hulp willen bij het betrekken van ouders in dit proces.

Vervolgens introduceerden we een stappenplan dat gebruikt kan worden om een individueel ondersteuningsplan voor leerlingen met mogelijke leerproblemen op te zetten. Samen met onze nieuwe Windesheim-stagiaires gaan we de leraren, ouders én leerlingen begeleiden in het ontwikkelen van zulke plannen, zodra periode 3 start in september. Zo gaan we ervoor zorgen dat alle betrokkenen dit na verloop van tijd zelfstandig kunnen blijven doen!